Adgang for handicappede

Læs om Hovedbibliotekets adgangsforhold for handicappede

Handicapparkering

Nærmeste parkeringsplads til invalidebiler findes i Peder Hvitfeldts Stræde.

Handicapadgang

Hovedbibliotekets indgangsparti ligger i gadeniveau. Indgangen er forsynet med kontakter, der kan sætte svingdørens hastighed ned.
Der er elevatoradgang til alle etager.

Toiletforhold

Der er toilet for handicappede på alle etager.

Tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper

Hovedbiblioteket er tilmeldt mærkeordningen "God adgang", der løbende beskriver og evaluerer bibliotekets adgangsforhold for samtlige  handicapgrupper.

Læs den seneste evaluering fra "God adgang"