Adgang for handicappede

Læs om Hovedbibliotekets adgangsforhold for handicappede

Handicapparkering
Nærmeste parkeringsplads til invalidebiler findes i Peder Hvitfeldts Stræde.
 
Handicapadgang
Hovedbibliotekets indgangsparti ligger i gadeniveau. Indgangen er forsynet med kontakter, der kan sætte svingdørens hastighed ned.
Der er elevatoradgang til alle etager.
 
Toiletforhold
Der er toilet for handicappede på alle etager.

Tilgængelighedsforhold for alle handicapgrupper
Hovedbiblioteket er tilmeldt mærkeordningen "God adgang", der løbende beskriver og evaluerer adgangsforholdene for handicappede på biblioteket. Nedenfor kan du læse den seneste evaluering, som beskriver adgangsforholdene for samtlige handicapgrupper:

Læs faktaark om "God adgang"