Om dette arrangement

Bibliotek
Tid
16:30 - 18:00
Pris
0 Kr
Sted
Danmark
Målgruppe
Alle
Rådgivning

Gratis advokathjælp

27.03.18
Anonym rådgivning - den sidste tirsdag i måneden

På Ørestad Bibliotek vil der være gratis og anonym mundtlig rådgivning den sidste tirsdag hver måned.
Advokat Karin Øhlenschlæger, der selv bor i området, har ydet retshjælp siden studietiden på Aarhus Universitet
tilbage i 90’erne, så det er en advokat med stor erfaring, der vil stå i spidsen for den nye advokatvagt.
Borgerne kan henvende sig med alle typer spørgsmål om f.eks: Børn, skilsmisse, arv, testamente, lejetvister,
forbrugerkøb, socialret, arbejdsret, men også spørgsmål om hvad man skal gøre, hvis man skal i retten eller i
fogedretten eller har problemer med naboer osv.

Rådgivningen vil foregå på den måde, at man henvender sig ved skranken og får et nummer og man bliver kaldt ind
i rækkefølge. Personalet vil anvise lokalet, hvor der bliver ydet retshjælp.

Spørg biblioteket