Foto: Jonals Co. / Det Kgl. Bibliotek

Om dette arrangement

Tid
17:00 - 19:00
Pris
Gratis
Bibliotek
Målgruppe
Voksne
Litteratur og lyrik

Klassikerdagen 2021: Agnes Henningsen

21.09.21
Bliv klogere på årets klassiker, Agnes Henningsen, gennem taler og oplæsninger af journalist Mette Fugl og forfatterne Kristina Stoltz og Caroline Albertine Minor

Agnes Henningsen

Forfattere af den rette slags, mente Agnes Henningsen, skal tale til os ”med rigtige Digter-Ord, der sætter Fantasien i Bevægelse, saa man gider at tænke videre, saa man uvilkaarlig digter med”

Og disse ord lever hun selv i højeste grad op til: hendes poetiske og præcise sprog provokerede samtiden og den herskende fornuft og aktiverede læserens stillingtagen. Som sit forbillede Herman Bang tog hun emner op som var tabuiseret og fortrængt i det læsende publikums cirkler, mere præcist spørgsmålet om den enkeltes frihed og særligt kvindens manglende frihed i det almindelige, borgerlige ægteskab.

I dag taler Agnes Henningsens forfatterskab stadig til os. Til årets klassikerdag kan man derfor opleve journalist og forfatter Mette Fugl holde årets festttale om Henningsen, hvorefter to aktuelle forfattere - Kristina Stoltz og Caroline Albertine Minor - vil læse op fra udvalgte passager i Henningsens erindringsværker samt af egne tekster.

Om forfatteren Agnes Henningsen

Agnes Henningsen forlover sig som 14-årig med sin 10 år ældre farbror, bliver siden gift som 19-årig i et åbent forhold, udgiver herefter noveller sideløbende med pasningen af tre børn, bliver gift påny med Carl Ewald, med hvem hun får et fjerde barn - Poul Henningsen - og får herefter et gennembrud som forfatter med debutromanen fra 1899 'Glansbilledet'. Agnes Henningsens vej til forfatterskabet var ikke ukompliceret. Og samtidig stod Agnes Henningsen temmelig alene med sin feministiske ny-tænkning, der på indtrængende og detaljeret vis pegede på familiebaseret mandschauvinisme og seksuel undertrykkelse. Hun var forud for sin tid og først med sine erindringer (1941-1955) får hun skrevet et værk, der for alvor får hende placeret i den litteraturhistorie hvis mandlige eksperter ikke kunne se hendes talent tidligere. Erinderingerne beskriver det litterære København, forfattergerningen, kunstnerne hun møder og ikke mindst børnene og moderrollen på stærk og sanselig vis. Erindringerne er, som Suzanne Brøgger skriver, ”som livseliksir man kan drikke en gang om året”.

Klassikerdagens fulde program

Velkomst ved Johan Rosdahl fra Klassikerkomitéen

Introduktion og festtale for Agnes Henningsen ved journalist, forfatter og debattør Mette Fugl

Oplæsning af de to danske forfattere Kristina Stoltz og Caroline Albertine Minor, som læser op af Agnes Henningsens erindringsbøger og af egne tekster.

Tak for i aften ved Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening

Hovedbiblioteket & Klassikerkomitéen er vært ved en forfriskning efter arrangementet.

Læs mere

Du kan læse mere om Agnes Henningsen og klassikerdagen på klassikerkomiteens hjemmeside her.
 

 

Materialer