Mødelokale i dit nærområde. Der er pt. ikke udlån af lokale pga. Covid-19

På Bibliotekshuset Rodosvej på Amager kan du, efter aftale, låne et lokale med plads til 50 personer. Der er pt. ikke udlån af lokale pga. Covid-19.

For at låne, skal din forening, have tilknytning til Rodosvej nærområde.
 

Regler ved lån af Bibliotekshusets arrangementslokale

 • Lokalet må kun benyttes, efter aftale med personalet.
 • Lokalet er gratis at låne, men der kan ikke forventes faste reserveringer over længere perioder.
 • Lokalet er til brug ved offentlige møder. Interne møder er ikke tilladt.
 • Rygning og E-rygning er ikke tilladt. Rygning foregår udenfor i stueplan.
 • Man kan logge sig ind (uden kode) i biblioteket med sit sundhedskort efter kl. 18.
 • Lokalet er på 67 m2 og der er plads til max. 50 personer.
 • Lokalet lånes, som det ser ud den pågældende dag.
 • Man stiller selv borde og stole frem, og rydder det hele væk igen bagefter og gør rent efter sig.
 • Døren bagerst i lokalet skal forblive låst.
 • Der kan købes kaffe, kakao, te m.v. via automaten i udlånet. (Den bruger mønter).
 • Lokalet forlades senest kl. 21:45, da alarmen går i gang kl. 22:00.
 • Når man går, slukker man lyset og lukker døren.

God fornøjelse

Tilføjelse til lejebetingelser:

”Foreninger, hvis formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, kan ikke leje kommunale lokaler. Kommunen fører tilsyn og kan af lejer kræve de oplysninger, der er nødvendige for udøvelsen af tilsynet.”
Begrundelsen findes i den nye folkeoplysningslov, der trådte i kraft 1. januar 2017, hvor der ændrede regler for udlån af kommunale lokaler.

Rules for booking the libraries room.

 • The room can only be used, in agreement with the staff.
 • It does not cost anything, to use the room. But you can’t necessary book it over longer periods.
 • You can log yourself into the library, with your yellow card (Sundhedskort).
 • The room is 67 m2, and the capacity is maximum 50 people.
 • The room can be used as it stands.
 • You have to clean everything up.
 • You can use the chairs and tables, which must be placed back from where you took them.
 • The door, at the back of the room, must not be opened.
 • You can buy coffee, cocoa and tea, in the dispenser on the ground floor.
 • You must vacate the room latest 21:45, to ensure that the alarm does not activate at 22:00.
 • When you leave the premises, you close the door and put out the light.

Thank you and enjoy


Addendum:

”organizations, which do not support the basic democratic freedom and human rights, cannot use municipal rooms. The municipal oversees that the rules are kept and can demand necessary documentation to facilitate the above.”
The rules can be found in the new ‘citizens-information-law’, which was implemented the first of January 2017.