Vi har også

Udover Københavns Bibliotekers fællestilbud har de enkelte biblioteker en masse tilbud, der spænder over alt fra lektiehjælp til gratis retshjælp.

Bibliotekshuset tilbyder bl.a. læseklubber.