Dr læseklub - vær med i en nystartet læseklub

Klubben mødes første gang en mandag slut nov./beg. dec. kl. 16.00 på Brønshøj Bibliotek

Fakta:

En bog om månenden
Biblioteket sørger for at skaffe månedens bog
Snakken varer 1-2 timer
Læsegruppen vælger en tovholder som er bindeled til biblioteket

Vil du være med?

Send en mail til kascha@kk.dk eller kom op på biblioteket i den bemandede åbningstid.
Tilmelding sker efter først til mølle pricippet.