Ordensregler

Christianshavns bibliotek skal være et rart sted for alle og derfor gælder der visse regler.
  • Støjende og anden generende adfærd er ikke tilladt
  • Trusler og voldelig adfærd medfører bortvisning
  • Øl, spiritus og rusmidler må ikke indtages
  • Det er ikke tilladt at sove i bibliotekets lokaler
  • Det er ikke tilladt at ryge på biblioteket
  • Hærværk, tyveri og grov uagtsomhed medfører erstatningspligt og politianmeldelse.

 

Søgemaskiner må kun bruges til søgning i biblioteksbaser og til bookning af pc.

Internet-pc'erne og det trådløse netværk skal benyttes i overensstemmelse med bibliotekets almene formål: ­ oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Søgning i ulovligt materiale eller eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder uden for bibliotekets formål.

Personalets henstillinger skal til enhver tid følges. I modsat fald kan der blive tale om bortvisning.

I særligt grove tilfælde tilkaldes politiet.