Om Patientbiblioteket

Patientbiblioteket Rigshospitalet er beliggende i Rigshospitalets forhal, over for hovedindgangen ved siden af Informationen.

Indlagte og ambulante patienter samt medindlagte pårørende og personale har adgang til at låne.

Bibliotekets materialebestand spænder over bøger, tidsskifter, lydbøger, musik, elektroniske spil og film til både børn og voksne samt dagens aviser. I forbindelse med lån af AV materialer er det desuden muligt at låne afspilningsapparatur.

Patienter, der ikke selv har mulighed for at komme i biblioteket, betjenes af biblioteksvognen, som besøger alle sengeafsnit en gang ugentligt. Det er muligt at bestille og få bragt materialer ud samme dag ved telefonisk henvendelse eller pr. mail.

Spørg biblioteket