Om Patientbiblioteket

OBS: Genåbning 18. maj med begrænset service 

  • Der aftales tid for afhentning på telefon: 35 45 44 04 mellem 10-16 eller mail til hovrig@kff.kk.dk.
  • Der vil ikke være mulighed for ophold på biblioteket, ingen brug af aviser, tidsskrifter, pc-ere, legetøj, der vil heller ikke være mulighed for at kigge i reolene på biblioteket.

 

Kultur på Riget

Omkring 10. juni holdes møde i Kultur på Riget gruppen i fht. om udendørs arrangementer kan afholdes efter 10. juni.

 

Patientbiblioteket Rigshospitalet er beliggende i Rigshospitalets forhal, over for hovedindgangen ved siden af Informationen.

Indlagte og ambulante patienter samt medindlagte pårørende og personale har adgang til at låne.

Bibliotekets materialebestand spænder over bøger, tidsskifter, lydbøger, musik, elektroniske spil og film til både børn og voksne samt dagens aviser. I forbindelse med lån af AV materialer er det desuden muligt at låne afspilningsapparatur.

Patienter, der ikke selv har mulighed for at komme i biblioteket, betjenes af biblioteksvognen, som besøger alle sengeafsnit en gang ugentligt. Det er muligt at bestille og få bragt materialer ud samme dag ved telefonisk henvendelse eller pr. mail.