Om biblioteket

Solvang Bibliotek er fortsat under ombygning. 

Ved nedlukningen af biblioteket primo december 2021, var forventningen en genåbning i sensommeren 2022.

Der er desværre tilstødt diverse udfordringer således, at der fortsat året ud ikke vil være adgang til biblioteket for borgerne.

Vi glæder os til at genåbne et nyrenoveret, ombygget og nyindrettet Solvang Bibliotek i foråret 2023.