Brugerråd

Er du låner på Solvang bibliotek, får du medindflydelse hvis du vil ha’ det!


På Solvang bibliotek vælger vi hvert år et BRUGERRÅD som løbende inddrages for at høre brugernes mening og sikre brugersynspunkter på nye og gamle aktiviteter.

Brugerrådet tager aktivt del i bibliotekets virksomhed med ideer, forslag og kritik, der tilgodeser bibliotekets målsætning og bidrager til at biblioteket bliver mere synligt i lokalområdet. Om efteråret afholdes et årsmøde hvor der er valg til brugerrådet.

Det aktuelle brugerråd blev valgt 11.10.2018 og består af:

  • Leif Hermann (formand
  • Ulla Støvelbæk (næstformand)
  • Hanne Iversen
  • Nega Beraki
  • Sara Fiil
  • Marianne Tvarnø (suppleant)

 

På møderne deltager desuden biblioteksleder Kirsten Egebo og bibliotekarerne Vera Kelgart og Tage Sørensen

Har du kritik eller gode ideer, kan du kontakte bibliotekspersonalet og igennem os brugerrådet. Du kan også skrive direkte til brugerrådets email: brugerraadSolvang@gmail.com eller til Brugerrådets formand: leif@bille.net

Se også Brugerrådets vedtægter

 

 

Spørg biblioteket