Om Solvang Bibliotek

Din lokale kulturforsyning...!

Solvang Bibliotek er et levende bibliotek i et lokalområde præget af stor mangfoldighed. Vi er stolte af at have børn fra hele verden blandt vore brugere!
I 2013-14 er biblioteket blevet renoveret og nyindrettet. Resultatet er spændende og mere fleksible lokaler med bedre mulighed for fordybelse og gruppemøder.

Solvang og Ørestad Biblioteker - læringsbibliotekerne i Amager Vest

Foruden at være folkebibliotek er Solvang Bibliotek også skolebiblioteket for Dyvekeskolen. Vi har indgået en aftale om tættere samarbejde og arbejder intensivt på at skabe et læringscenter for det 21. århundrede.
Ørestad Bibliotek er også skolebibliotek og desuden gymnasiebibliotek. Vi har fælles ledelse og samarbejder på flere områder.

Solvang Kultur- og Medborgercenter på Solvang Bibliotek og Dyvekeskolen - vi er her for dig! 

Kultur-og Medborgercenteret er et tværgående samarbejde mellem bibliotek, skole, sundhedsplejersker, boligselskaber og lokale foreninger.

Bibliotekets Brugerråd har til formål at medvirke til at biblioteket udvikles i overenstemmelse med borgernes og det øvrige samfunds ønsker og behov.
Brugerrådet tager aktivt del i bibliotekets virksomhed med ideer, forslag og kritik, der tilgodeser bibliotekets målsætning og bidrager til at biblioteket bliver mere synligt i lokalområdet.
Du kan henvende dig til bibliotekets personale, hvis du ønsker at komme i kontakt med brugerrådet.

Læs mere om Bibliotekets Brugerråd.