Om Solvang Bibliotek

Din lokale kulturforsyning...!

Perioden med renovering og midlertidigt skolebibliotek er desværre yderligere forlænget...

Ved udgangen af 2021 lukkede biblioteket ned, for en større renovering. Renoveringen forventes afsluttet ultimo 2023.

Efter modtaget ibrugstagningstilladelse går vi igang med indretning og genetablering af biblioteksrummet og forventer, at kunne genåbne et nyrenoveret og nyindrettet bibliotek omkring 1. marts 2024 - det glæder vi os meget til.

Inden nedlukningen har personalet på Solvang Bibliotek etableret et midlertidigt skolebibliotek på Dyvekeskolen, så skolebørnene, som de eneste har haft mulighed for at låne bibliotekets materialer under nedlukningen. De øvrige lånere henvises til at benytte sig af andre biblioteker.

Find i nærområdet : Ørestad Bibliotek, Islands Brygge Bibliotek, Sundby Bibliotek og Bibliotekshuset på Rhodosvej 

Solvang Bibliotek er et levende bibliotek i et lokalområde præget af stor mangfoldighed. Vi er stolte af at have børn fra hele verden blandt vore brugere.                                                                                                                   

Solvang og Ørestad Biblioteker - læringsbibliotekerne i Amager Vest

Foruden at være folkebibliotek er Solvang Bibliotek også skolebiblioteket for Dyvekeskolen. Ørestad Bibliotek er også skolebibliotek og desuden gymnasiebibliotek.

Bibliotekerne har fælles ledelse og samarbejder på flere områder.

Solvang Kultur- og Medborgercenter på Solvang Bibliotek og Dyvekeskolen - vi er her for dig! 

Kultur-og Medborgercenteret er et tværgående samarbejde mellem bibliotek, skole, sundhedsplejersker, boligselskaber og lokale foreninger.

Bibliotekets Brugerråd har til formål at medvirke til at biblioteket udvikles i overenstemmelse med borgernes og det øvrige samfunds ønsker og behov.
Brugerrådet tager aktivt del i bibliotekets virksomhed med ideer, forslag og kritik, der tilgodeser bibliotekets målsætning og bidrager til at biblioteket bliver mere synligt i lokalområdet.
Du kan henvende dig til bibliotekets personale, hvis du ønsker at komme i kontakt med brugerrådet.

Læs mere om Bibliotekets Brugerråd.