Familien 1960-2015

23.08.18
”Den skandinaviske familietype, hvor begge forældre er tilknyttet arbejdsmarkedet, hvor kvinderne satser på en personlig uddannelsesbaseret karriere, hvor der er høj skilsmisse- eller opløsningsfrekvens, og hvor børnene passes uden for hjemmet i en offentlig dagpasning, bliver gradvis dominerende i de fleste vesteuropæiske lande, især koncentreret omkring de mest urbaniserede områder”.

Citat fra artiklen ”Familie” i Den store Danske: Gyldendals åbne encyklopædi.


Find bøger om emnet på bibliotekets hylder. Her finder du f.eks. 

13.43
Hvad er søskende? : praktiske og følsomme forbindelser / forfattere: Ida Wentzel Winther ... [et al.].

15.5
Små og store forandringer : danskernes værdier siden 1981

30.12
Andersen, Johannes (f. 1950)
Rundt i hverdagen : om hverdagsliv, livsformer og det moderne fællesskab
    

30.17
Berger, Brigitte
The war over the family : capturing the middle ground

30.175
Familie og slægtskab : antropologiske perspektiver


30.175
Familie og børn i en opbrudstid

30.175
Løkke, Anne: Familieliv i Danmark, 1550 til år 2000 

30.175
Mitchell, Linda Elizabeth: Family life in the Middle Ages

30.175
Ondt i kernefamilien?: En bog om bedsteforældregenerationen og deres voksne børn

30.175
En rigtig familie: mellem nye og gamle idealer

30.175
Schultz-Jørgensen, Per: Familien

33.9
Dansk velfærdshistorie, bd. 1-6 i 7 bd. Læs kapitlerne om velfærdshistorie i de enkelte bind, især bd.6,2:
Kapitel 9: Familiepolitik, en glimrende og indsigtsfuld indføring

33.9
Lützen, Karin: Byen tæmmes: kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København

37.2
Aries, Philippe: Barndommens historie          
               

Søg videre på bibliotekets hylder inden for disse grupper:

30.16 * 30.1664* 30.17 * 30.175 * 30.1755

 -og søg  evt. med emneord som:
familier, familiemønstre, familieliv, kernefamilier


Søger du sociologisk teori om familien, kan disse titler være relevante: 

30.11
Ulrich Beck - risikosamfundet og det andet moderne   

33.11
Hochschild, Arlie Russell: Tidsfælden : når familien bliver arbejde og arbejdet bliver familie
Læs også hendes: The outsourced self : intimate life in market times og The second shift : working families and the revolution at home (bestilles begge på bibliotek.dk)      

30.175
Marcuse, Herbert: A study on authority      

 30.177
Giddens, Anthony: Intimitetens forandring : seksualitet, kærlighed og erotik i det moderne samfund
       

Bibliotek.dk

Du kan også bestille bøger i databasen bibliotek.dk

Her kan du stort set benytte de samme emneord som i biblioteksbasen. Brug også engelske søgeord. Når du søger, finder du hele tiden nye emneord, som kan hjælpe dig til at søge mere fokuseret
Vær opmærksom på, at der kan gå fra 1 uge til 14 dage med at skaffe materialet!

På bibliotek.dk kan du fx bestille:

Individualization: institutionalized individualism and its social and political consequences Af Elisabeth Beck-Gernsheim og Ulrich Beck

Parsons,Talcott:  The system of modern societies

 

                                           
Brug bibliotekets e-materialer (databaser)
Et vigtigt supplement til bibliotekets bøger er vores e-materialer (databaser), som du kan bruge fra din hjemme-pc, hvis du bor i Københavns kommune og er indmeldt som låner. Her finder du både artikler og e-bøger og DE ER ALTID HJEMME!!

Faktalink
Vælg artiklen: Familien under forandring

Ebook Central
Bøger i fuldtekst. Søg med ordet "families", så finder du en række titler - lige til at læse

Global Isuuses in Context
Engelsksprogede artikler inden for et breddt spektrum af emner. Vælg portalen "Women, children and family". Herunder ligger fx disse emner behandlet: China: one-child policy / Divorce / Marriage / Same-sex marriage. Her finder du også ofte teori om emnet - især under overskriften Reference

 

Supplér med information fra disse gode links på internettet:

Danmarkshistorien.dk
En lang række fortræffelige artikler om emnet
Fx familie, ligestilling, velfærdsstaten, ægteskab, fri abort, samlivsformer

Den store danske: Gyldendals åbne encyklopædi
Artiklerne familie og familiesociologi
 
Kvinfo
Se især  Milepæle i dansk kvindehistorie 1960-2004 (pdf)

 

Arendse Lehn Weile og Lene Nielsen

Klik også på dette link og få mere inspiration til litteratur

for at skrive en kommentar.
Materialer
Spørg biblioteket