Referat af brugerbestyrelsemøde ved Kulturstationen Vanløse d. 17. november 2014

17.03.15
Referat

1.   Godkendelse af dagsorden
Godkendt

 

2.   Godkendelse af referat af sidste møde
Godkendt

 

3.   Strategikort 2015 - vedhæftet

Perspektivering og input til strategikortet herunder indsatsområdet: Nyindretning af børnebiblioteket. Fra hjemmesiden følgende klip:

Tre studerende fra Kunstakademiets Designskole står bag LIBLAB, som de har bygget i biblioteket på Kulturstationen til at udføre eksperimenter i sammen med børn og voksne, som bruger børnebiblioteket. LIBLAB er et levende værksted, hvor de studerende gennem flere uger vil undersøge alle muligheder i børnebiblioteket. Kan børnebiblioteket opstå på ny i en ny form?

Kulturstationen er i gang med at gentænke biblioteket, og de studerende vil udføre deres eksperimenter i tæt samarbejde med børnebibliotekaren, Julie Arndrup, og børnekulturkonsulent Helene Darsberg. ”Vi vil gerne involvere alle de børn, som kommer på biblioteket, og invitere nye til at kigge forbi. Det er vigtigt at udvikle børnebiblioteket sammen med brugerne,” siger Julie og Helene. Brugerinddragelsen og samproduktion er også temaer, som er synlige i den nye biblioteksstrategi for landets biblioteker, og det sikrer et bibliotek i udvikling, som gør brug af borgernes idéer og ressourcer.

De studerende arbejder med co-design eller samproduktion på studiet, hvor de er tilknyttet Co-design-klyngen på Designskolen. Kulturstationen har arbejdet med samproduktion og Designskolen i snart fire år og har i den periode fået kendskab til nye værktøjer til at involvere brugerne med. LIBLAB er det seneste værktøj til samproduktion.

Gennemgang af Strategikortet v/Ole Jensen.
Målet er 350.000 mennesker igennem huset pr. år – dd. er vi på 332.000. Der er fokus på indtægterne, gerne mere indtægtsdækket virksomhed. Med baggrund i Strategikortet har ledelsen hvert år en snak med direktionen med henblik på økonomi og sygefravær især.

Der debatteres om fokus på især unge i huset og der fremlægges forslag om en mere visuel præsentation af projektet i børnebiblioteket – billeder på infoskærm fx

4.  Forårsprogram 2015

På mødet gives en orientering af hovedelementerne i forårsprogrammet 2015
Programmet har samme format som tidligere – det er en god størrelse, der fungerer.
Det indeholder: Litteraturprogram, events (både egne og samarbejder med forskellige partnere), udstillinger for at få skiftende udtryk i Gallerigangen og Læsesalonen, koncerter – både kendte og ukendte samt Jazzklubben, Brændpunkt for de unge (som er mere skolerelateret med foredrag og koncert),
børnekulturprogrammet (minecraft og dansk arkitekturcenter støttet med 10.000 fra BUF, naturvidenskab, børneteater, den nye udvikling er samarbejdet med BUF, fokus på biblioteket som mødested, børnejazzklubben (mere selvkørende end før))
Derudover nogle få temaartikler i programmet.

5.    Meddelelser

  • Det udmøntede budget 2015 er lige på trapperne. Såfremt det er modtaget inden mødet giver vi en orientering om de væsentligste elementer og budgetposter
  • Status om etablering af overdækket scene på tagterrassen
  • Brugerundersøgelse for hele Kultur- og Fritidsforvaltningen er nu gennemført. De 9000 indsamlede spørgeskemaer bearbejdes nu og resultaterne vil blive forelagt KFU i en tendensrapport den 18. december. I løbet af december og januar udarbejdes en udspecificeret rapport med resultaterne for hver institution. Rapporten vil indeholde en kort analyse og en perspektivering i forhold til de overordnede/tværgående resultater, som beskrives i tendensrapporten. Vi sætter rapporten på dagsordenen så snart den foreligger
  • Nye regler i forbindelse med etablering af løntilskudsstillinger betyder, at vi fra 2015 ikke kan have det samme antal personer tilknyttet som tidligere. En af ændringerne er bl.a. at vi som institution skal bidrage direkte til finansieringen og ikke som nu få lønmidlerne kompenseret andetsteds fra


Tilføjelse til budget 2015 – vi har en mindre besparelse end tidligere år.

Forventet prøveopsætning af det nye sejl til Tagterrassen den 19. dec.

Krav til Spisehuset om at have 75% økologi. Personalet har nu fået kurser hos Københavns Madhus og starter nyt menukort op 1. januar. Det medfører Ikke dyrere menukort, men andre mængder af mad, der koster mindre.

6.   Nye mødedatoer
Tirsdag den 20. januar kl. 17-19 og onsdag den 18. marts kl. 17-19 med efterfølgende valgmøde.

 

7.   Eventuelt
Der spørges ind til muligheden for at have legestuen åben om lørdagen i den bemandede åbningstid? Det tages med i den videre overvejelse af udvikling af børnedelen.

Der foreslås at der sammen med den overdækkede scene laves en art udendørs børnearrangement fx legeplads til børn på terrassen, hvis huset er interesseret. Bemærkes – at der er stor sikkerhed involveret når det er legepladser, dog kunne det være et projekt via kunstnere og huskunstnerordningen. Noget unikt til stedet.

Kort diskussion omkring følgerne af skolereformen her i huset. Mere samarbejde med BUF end før og mere fokus på at følge læringsmålene.

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket