Referat af valgmøde ved brugebestyrelsen, Kulturstationen Vanløse d. 24. marts 2014

09.07.14
Referat af Kulturstationen Vanløses valgmøde til brugerbestyrelsen

 

10 tilstedeværende, heraf 7 fra den nuværende bestyrelse

 1. Velkomst
  Præsentationsrunde af de tilstedeværende
 2. Valg af mødeleder og referent
  Mødeleder: Hannah Haansbæk Rasmussen
  Referent: Monica Finderup
 3. Året der gik ved Ole Jensen
  Brugerbestyrelsen består af frivillige, som enten professionelt arbejder med kultur eller er forbruger af kultur. Bestyrelsen har formelt ikke medbestemmelse, men er rådgivende og fungerer som sparringspartner med kvalificerende input.
  Visionen er at gøre bydelen til et endnu bedre sted at bo! Vores vision er: Kulturstationen Vanløse skal være bydelens kulturelle midtpunkt og turde gå foran med kendte og ekstraordinære kulturtilbud af høj kvalitet - et medskabende, mangfoldigt og folkeoplysende mødested, der kan aktivere, begejstre og udfordre
  Bestyrelsen består af 7 personer: 4 brugervalgte, en udpeget af Vanløse Lokaludvalg, en medarbejderrepræsentant og en person med professionel kultur indsigt. Derudover deltager husets ledelse og der afholdes 4-5 møder om året.
  Kort gennemgang af året der gik.
  Der spørges ind til programlægningen og indflydelsen på denne. Alle har indflydelse og kan spørge – også brugerbestyrelsen.
  Der spørges ind til værkstedsmuligheder i forhold til at huset har fået en meget musisk og børneorienteret profil. Hannah Haansbæk svarer at det er vigtigt med værksteder – men har ikke været et behov, så derfor har vi prioriteret fleksible rum. Desuden kommenteres på den lukkethed huset udstråler, med lukkede døre til alle lokaler – der overvejes muligheder for at have åbne den del af huset mere op.
 4. Valghandling
  Opstillede:
  Pernille Carneiro Juel genopstiller
  Thorfinn Elm Rasmussen opstiller
  Ruth Lerche Christensen opstiller

  Pernille genvælges og der udvides med to suppleanter:
  Thorfinn Elm Rasmussen, thorfinner@gmail.com
  Ruth Lerche Christensen, ruthlerche@hotmail.com

 5. Eventuelt
  Første mødedato bliver onsdag d. 11. juni kl. 17.45!

 

for at skrive en kommentar.
Spørg biblioteket