Opsøgende Afdeling

Københavns Biblioteker sørger for biblioteksbetjening af borgere, der er forhindret i at benytte de almindelige folkebiblioteker.

Vi har biblioteksservice på Patientbiblioteket på Rigshospitalet og i Vestre Fængsel.

Ansvaret for denne service er placeret på Københavns Hovedbibliotek.

Kontaktinformation:

Københavns Fængsler

Patientbiblioteket Rigshospitalet