Trimning af samlingen på Københavns Biblioteker

Den igangværende trimning af samlingen på Københavns biblioteker har fået stor pressebevågenhed.

En del af reaktionerne skyldes nok i høj grad omsorg for bogen som begreb, og det er jo godt, at der er et sådant engagement i litteraturen. Et folkebibliotek skal imidlertid have en levende og relevant samling, og det er bibliotekarisk kernefaglighed at sikre, at vi har de rigtige materialer på hylderne.

Det løbende indkøb af bøger medfører helt naturligt, at slidte og uaktuelle bøger kasseres, så der bliver plads til de nye bøger på hylderne. De materialer, der vurderes at have værdi, sættes til salg til borgerne. De materialer, der ikke har værdi, genanvendes.

Hvorfor kasserer man?

Overskydende eksemplarer samt udslidte og uaktuelle bøger frasorteres for at kunne tilbyde borgerne en samling af høj kvalitet. Københavns Biblioteker får næsten 130.000 nye bøger hvert år, og de købes, fordi borgerne ønsker at læse dem. Man er derfor nødsaget til at gøre plads til de nye bøger ved at fravælge noget af det, der ikke længere efterspørges. I forhold til græsning langs reolerne er det en lille andel af udlånet, som starter på den måde. Der er til gengæld stor succes med at øge udlån ved at udstille og præsentere litteraturen, men det kræver også plads.

Der vil efter frasorteringen fortsat være over 1 million materialer på Københavns Biblioteker, og i kraft af lånesamarbejdet med andre biblioteker kan der meget hurtigt skaffes et eksemplar af alt, hvad der er udgivet på dansk, samt en stor del af den udenlandske litteratur.
 

Hvad sker der med de kasserede materialer?

I forbindelse med kassation opdeles materialet i to grupper: Materialer, der vurderes at kunne have yderligere værdi og materialer, der ikke har yderligere værdi.
 

Materialer der kan have yderligere værdi

De materialer, der vurderes at have værdi for borgerne, sælges løbende i bogsalg typisk til 10 kr. stykket. Det gøres for at sikre biblioteket indtægter, der bl.a. anvendes til indkøb af nye materialer. Der foretages enkelte donationer til udvalgte institutioner. Som udgangspunkt foræres materialer ikke væk, da bibliotekerne så vidt muligt skal have en indtægt. Hvis et materiale ikke kan sælges for 5-10 kr. vurderer vi, at det har en så begrænset værdi, at det sendes til genanvendelse.

Der er Københavns Bibliotekers erfaring, at disse materialer er uegnede til donationer, idet institutioner og organisationer typisk betakker sig, når de har vurderet de tiloversblevne materialer.
 

Materialer der ikke har yderligere værdi

De materialer, der ikke vurderedes at have værdi (fx slidte og uaktuelle materialer) eller meget begrænset værdi sendes til genanvendelse.

Der har været lidt uklarheder om, hvorvidt bøgerne blev genbrugt, fordi det er et sammensat produkt. Vi har været i kontakt med renovatør og modtageranlæg, der begge bekræfter, at kasserede bøger fra de københavnske biblioteker genanvendes. Bøgerne bortskaffes i særskilte containere for at muliggøre genanvendelse.

De udtjente bøger bliver genanvendt i produktionen af nyt papir til fx aviser og lignende. Genanvendelse af bøger giver en lidt ringere papirkvalitet end genanvendelse af rent papir, hvorfor det er vigtigt, at bøger sorteres for sig og ikke blandes sammen med det øvrige papiraffald.

Cd’er er typisk for slidte til at have værdi, og DVD’er samt spil må vi ikke videresælge.