Brugerråd

Bibliotekerne samarbejder gerne med foreninger og institutioner i lokalområdet og ikke mindst med beboerne i den enkelte bydel. Derfor er der oprettet brugerråd ved nogle biblioteker.

Brugerrådene kan formidle ideer, forslag og kritik til bibliotekernes aktiviteter og bidrage til, at bibliotekerne bliver mere synlige i lokalområdet. Brugerindflydelsen kan f.eks. påvirke åbningstider og materialeindkøb.

Kontakt dit lokale bibliotek, hvis du vil vide, om der findes et brugerråd.