Bibliotekets rolle

Hvad kan biblioteket hjælpe med?

Biblioteket kan hjælpe dig med etablering (tilstedeværelse på første møde), bestille bøger til læseklubben, sparring i forhold til yderligere titler, bookning af tider/lokaler og besvarelse af spørgsmål.

Københavns Biblioteker er vidt forskelligt indrettet. Det er derfor forskelligt hvilke muligheder, der er for at mødes på de enkelte biblioteker. Nogle biblioteker har separate lokaler, hvor møderne kan foregå, og hos andre foregår det i biblioteksrummet. Det er også muligt at mødes privat. Bookning af eventuelle lokaler sker altid sammen med bibliotekernes kontaktperson for læseklubber.

Har du brug for yderligere inspiration, anmeldelser og info om titler og forfatterskaber kan du også besøge Litteratursiden eller Forfatterweb