Info om Covid-19 i Københavns Biblioteker

Det er nu muligt at få betjening og opholde sig i biblioteket

Senest opdateret 26. august 10:40

Fra mandag den 17.8 udvides åbningstiden på de københavnske biblioteker nu med lørdage kl. 10 – 14.

Du kan nu også opholde dig på biblioteket. Da der fortsat er restriktioner på, hvor mange personer, der kan opholde sig på biblioteket samtidig, henstiller vi til, at du tager hensyn. Ligesom al brug af biblioteket skal ske i tråd med sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Der åbnes for adgangen til fysiske aviser og tidsskrifter.

Det er fortsat ikke muligt at printe eller kopiere på biblioteket, ligesom der ikke er adgang til bibliotekets borgerpc’ere i denne fase.

Der kan være dele af de enkelte biblioteker, der er utilgængelige. Se åbningstider mm. for dit lokale bibliotek på bibliotek.kk.dk

Print/kopi:

Københavns Biblioteker er i gang med at udskifte det gamle printsystem til et nyt og mere brugervenligt system. Derfor har Københavns Biblioteker valgt ikke at åbne for print og kopi, før det nye system kommer.

Borgerpc’er:

Af hensyn til myndighedernes anbefalinger for brug af udstyr, som er vanskeligt at rengøre, åbner Bibliotekerne i København ikke for Borgerpc’er.

Biblioteket Online:

Mandag til fredag kl. 10-18

Lørdag kl. 10-14