E-materialer er elektroniske opslagsværker, aviser og tidsskrifter, e-bøger samt andre netmedier som biblioteket stiller til rådighed. Nogle kan tilgås hvor som helst der er internet-adgang. Andre kan kun tilgås fra biblioteket.

Adgang til e-materialer kræver, at du har bopæl i kommunen og er indmeldt som låner i Københavns Biblioteker.