Aviser og artikler - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er også aviser & tidsskrifter, som ligger frit tilgængeligt på internet. Se nogle af dem her:

www.mediestream.dk  
Læs aviser og find artikler som er mere end 100 år gamle, dvs. at i 2015 kan du se aviser fra 1915 og tidligere, i 1916 vil du kunne se aviser fra 1916 og derfør. 
Aviser, der endnu ikke er i Mediestream, kan du se og kopiere  på Det kgl. Biblioteks danske afdeling, læsesal øst der vil også være adgang til radioudsendelser.

Se listen over de  aviser, der p.t. er digitaliserede her: 

Liste over aviser i Mediestream

Der er desværre kun begrænset adgang hjemmefra, hvis du vil have adgang til alle de digitaliserede aviser, skal du tage på Det Kgl. Bibliotek  eller Det Danske Filminstitut, der har fuld adgang til Mediestream.

www.statstidende.dk
Her finder du lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder f.eks. tinglysninger, stillingsopslag fra offentlige instititutioner, konkurser og tvangsopløsninger.

Tidsskrift.dk
Er Det Kongelige Biblioteks portal for danske videnskabelige tidsskrifter. Portalens materialer kan frit læses, udskrives og downloades til privat brug, samt til studie- og forskningsformål. Nyere materiale vil blive tilføjet efterhånden som udgiverne tillader adgang til det.
Tidsskrift.dk opdateres to gange om året i faste uger (uge 10 og uge 36).