Biologifaget.dk

Adgang
Hjemmefra
Biologifaget.dk formidler viden om de biologiske sammenhænge i naturen, de fysiologiske processer i kroppen og det miskroskopiske på celleniveau.

Indehold & Målgruppe:

Artikler, lyd, film og interaktive elementer.  Artiklerne er har 7.-9. klasses elever som målgruppe, men kan også bruges af andre, der interesserer sig for biologi på et populærvidenskabeligt niveau.

Teksterne i Biologifaget fås i en "let" og "svær" udgave og en udgave tilpasset personer med dysleksi, man kan også få teksterne læst højt.

Biologifaget.dk er opdelt i seks overordnede menupunkter:

 • Basis-økologi: bl.a. om fotosyntese, naturens kredsløb og om enkelte organismers formering og livscyklus.
   
 • Evolution: om livets opståen og udvikling. Endvidere rummer emnet tekster om klassifikation og systematik af dyr og planter.
   
 • Krop:  om antomi,  fysiologi og sundhedslære, dertil tekster om livsstil, ernæring, motion og sygdomme.
   
 • Mikro: om det som er småt at studere og kræver et mikroskop. Fra genetikkens, mikrobiologiens og bioteknologiens verden.
   
 • Naturgrundlag:  omhandler menneskets rolle i forhold til at forvalte naturens ressourcer på en bæredygtig måde.
   
 • Økosystemer:  om forskellige økosystemer og biotoper samt de biotiske og abiotiske forhold, der knytter sig til disse.
Spørg biblioteket