Credo Reference

Adgang
Hjemmefra
Credo giver mulighed for at søge i 822 håndbogstitler fra velrenommerede forlag. Der formidles via animationer, lydfiler, billeder og videoklip og basen indeholder mange gode ordbøger.

Credo giver mulighed for at søge i 822 håndbogstitler fra velrenommerede forlag som Cambridge University Press og Elsevier og lægger vægt på at formidle via animationer, lydfiler, billeder og videoklip.

Basen dækker et meget stort spektrum af emner – fra regnskabsføring til eurojargon og naturkatastrofer.

I basen er der mulighed for at søge på tværs af hele samlingen, dels på et udvalg, dvs. et bestemt emne (fx shinto-religion) eller et enkelt værk.