Danske tidsskrifter online

Adgang
Kun fra biblioteket
Online adgang til artikler fra Illustreret Videnskab, Gør Det Selv, I Form, Komputer for alle, Digital Foto, Historie, Aktiv Træning, National Geographic
Læs gamle artikler fra nogle af vores tidsskrifter online, dog kun på biblioteket.
 
Klik på linket til det tidsskrift du gerne vil læse og log dig på som bruger med koden:
 
Adgangskode: bibliotek