E-bøger - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er også frit tilgængelige ebogsportaler på nettet. Vi har valgt en enkelt ud.

Der er også frit tilgængelige ebogsportaler på nettet. Vi har valgt en enkelt ud.

Letbog.dk
På Letbog.dk finder du et udvalg af bøger på let dansk for unge og voksne.
Bøgerne er fra serien Læselyst. De er for danskere, der har svært ved at læse, og for udlændinge, der er ved at lære dansk.
Bøgerne findes som e-bøger og som netlydbøger.
De kan læses og lyttes til online ved hjælp af streaming.
E-bøgerne kan også downloades i fx Word.
Netlydbøgerne kan downloades i MP3-format.
Letbog.dk ligger frit på nettet og kan bruges af alle.

Spørg biblioteket