Erhverv - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om erhvervsstof på internet. Se nogle af dem her.

 

Erhverv - søg videre på nettet:

www.100svar.dk
Information for iværksættere og virksomhedsejere. Hjælp i forbindelse med opstart af virksomhed samt det praktiske arbejde efter start af virksomhed. Tekst på dansk, arabisk og engelsk.

www.cvr.dk
Her kan du finde registrerede oplysninger om alle virksomheder i Danmark.

www.kompass.com
Fri adgang til søgning i 3 millioner virksomheder. Ønskes mere detaljeret information, henviser vi til bibliotekets betalingsudgave.

www.statstidende.dk
Her finder du lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder f.eks. tinglysninger, stillingsopslag fra offentlige instititutioner, konkurser og tvangsopløsninger.

 

Spørg biblioteket