Erhverv - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om erhvervsstof på internet. Se nogle af dem her.

 

Erhverv - søg videre på nettet:

www.cvr.dk
Her kan du finde registrerede oplysninger om alle virksomheder i Danmark.

www.estatistik.dk
Hvis du skal bruge oplysninger om enkelte virksomheder eller helt overordnede oplysninger om en branche, kan du uden videre bruge estatistik.dk. Hvis du har brug for mere detaljerede oplysninger eller analyser udarbejder estatistik.dk dem mod betaling.

www.kompass.com
Fri adgang til søgning i 3 millioner virksomheder. Ønskes mere detaljeret information, henviser vi til bibliotekets betalingsudgave.

www.statistikbanken.dk
Danmarks officielle statistik. Tal om alle tænkelige emner grupperet inden for 12 emneområder. Du kan lave dine egne statistikker om f.eks. den kommune, du bor i. Statistikkerne kan downloades og bearbejdes i forskellige excel-formater.

www.statstidende.dk
Her finder du lovpligtig information med retsvirkning for borgere, virksomheder og myndigheder f.eks. tinglysninger, stillingsopslag fra offentlige instititutioner, konkurser og tvangsopløsninger.

www.virk.dk
Virksomhedernes digitale indgang til det offentlige. Her kan virksomhederne oprette sig, indberette årsrapporter m.v.

www.virksomhedsguiden.dk
Find viden og værktøjer om start, drift og udvikling af din virksomhed. Virksomhedsguiden samler værktøjer og vejledning til iværksættere og virksomheder