Gale Literature Ressource Center

Adgang
Hjemmefra
Omfattende litteraturvidenskabelig database med information om forfattere og deres værker inden for alle genrer og alle perioder. Der medtages primært skønlitterære forfattere, men også faglitterære forfattere og journalister er medtaget.

Gale Literature Ressource Center indeholder litteraturkritik, biografisk information, oversigter over litterære emner og anmeldelser. Den dækker litteratur til alle tider, men mest fra det 20. og 21. århundrede. Der er fokus på engelsksproget litteratur, men også forfattere, hvis værker er oversat til engelsk, er medtaget.

  • Litteraturkritik – Literature Criticism indeholder kritiske og analytiske artikler om værker og litterære emner. Der er dels tale om artikler udarbejdet til Literature Ressource Center, dels artikler fra andre andre litterære opslagsværker samt 750.000 artikler fra andre litterære tidsskrifter. Inkluderer hele Contemporary Literary Criticism.
  • Biografisk information: Biografiske artikler om mere end 140.000 forfattere med overblik over deres værker. Inkluderer hele Contemporary Authors.  
  • Oversigt over litterære emner - Topic and work overviews belyser kortfattet litterære værker og strømninger i historisk og samfundsmæssig sammenhæng.
  • Anmeldelser – Reviews and news: Anmeldelser af bøger, film og teater.
  • Søgemuligheder: Der er enkel- og avanceret søgning, og der kan desuden søges på personer og værker. Der rig mulighed for både at berige og indsnævne søgningen fx genrer, litterære bevægelser, nationalitet og profession.