Historie og biografi - Søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om historie på internettet. Se nogle af dem her.

Hvordan vi så verden
AU Library, Campus Emdrup har digitaliseret godt 10.000 anskuelsesbilleder fra perioden 1830 – 1985. Billederne fortæller ikke bare skole- og undervisningshistorie, men kan også anvendes som et vidnesbyrd om datidens verdenssyn.

Kraks vejvisere 1770-1969
Kiøbenhavns Veiviser/Kraks vejviser er udkommet siden 1770.
Københavns biblioteker har indscannet vejviserne fra perioden 1770-1965 og lagt dem frit tilgængeligt på internettet. Bindene, der dækker perioden 1966-1969, vil løbende blive lagt på siden.
Vejviserne er grupperet kronologisk. Indholdet i vejviserne skifter -få en oversigt over den enkelte årgangs indhold i første bind af årgangen.

Danmarks oldtid
Værket Danmarks oldtid skildrer tiden fra 13.000 før vor tidsregning til 1050 e.Kr.
Denne version bygger på 2. udgaven af firebindsværket fra 2006.

Danmarkshistorien.dk
Lettilgængelig fremstilling af Danmarks historie fra oldtiden til i dag.  Indeholder ca. 900 artikler, over 900 kilder, ca. 80 film, ca. 160 lydklip, 12 e-bøger, en tidslinje samt quizzer og spil. Udarbejdet af historikere, arkæologer og andre forskere ved Århus universitet.

Dansk biografisk leksikon
3. udgave af Dansk biografisk leksikon med over 13.000 artikler om betydningsfulde danskere gennem tiderne er digitaliseret, og ligger frit tilgængeligt på internettet. Online udgaven er opdateret i forhold til den trykte udgave.
Leksikonet har artikler om såvel danskere som udlændinge, der har ydet en betydelig indsats for dansk samfundsliv og kultur. Medtaget er desuden danskere, hvis indsats har ligget i udlandet.