Karnov

Adgang
Kun fra Hovedbiblioteket
Karnov indeholder alle danske love i fuldtekst med kommentarer.

På grund af gulvrenovering er hovedbibliotekets 1. + 3. sal lukket til og med 10. januar. Der er desværre ikke mulighed for at benytte Karnov i den periode.

NB! Kan kun benyttes i den betjente åbningstid
Login kræver password - spørg bibliotekaren

Kan kun benyttes af den samme bruger 1 time pr. dag

Karnov omfatter alle danske love kommenteret med fortolkninger, principielle domme, administrative afgørelser og litteraturhenvisninger.
Karnov  indeholder tillige udvalgte bekendtgørelser m.v. og der er henvisninger til forarbejder til lovene.

Nye lovændringer indarbejdes løbende, så der altid er adgang til aktuelt gældende lov. Kommentarerne ajourføres ligeledes løbende med links til ny retspraksis, nye bekendtgørelser og øvrige administrative forskrifter samt ny faglitteratur.

Karnov ajourføres online dagligt. Lovændringer og ny domspraksis er til rådighed, i samme øjeblik den daglige opdatering af databaserne finder sted. Fra noterne er der direkte links til Ugeskrift for Retsvæsen, hvor man kan læse tilknyttede domme.