Kommunekoncept

Adgang
Kun fra biblioteket
Lovinformationsystem til alle kommunens forvaltninger/afdelinger med både lovgrundlag og avanceret beslutningsstøtte.
  • Kommunekoncept er et  lovinformationsystem til alle kommunale forvaltninger og afdelingerer. Det er en del af Schultz' regel- og lovsystemer.
  • Regeldelen af lovsystemerne opdateres dagligt og udvikles løbende i samarbejde med brugere og eksterne eksperter. 
  • LovText-delen indeholder ajourførte lovtekster med tilhørende forskrifter plus andre relevante informationer, fx EU-forskrifter, domme og administrative afgørelser.
  • Denne udgave af Kommunekoncept indeholder også dokumenter som er specifikke for Københavns Kommune