Litteratur - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om litteratur på internettet. Se nogle af dem her.

 

Litteratursiden
Litteratursiden indeholder nyheder, boganbefalinger, litteraturansalyser og -historie, læseklubber m.m. Litteratursiden udarbejdes af bibliotekerne med bidrag af såvel litteratureksperter som almindelige læsere.
Især anbefales siden med Analyser. Her finder du analyser fra et udvalg af de mest karakteristiske værker fra hvert årti siden 1900, samt en artikel der sammenfatter hver enkelt årtis litteratur. God til start af opgaveskrivning.
Meget anvendelig er også siden Noget der ligner, der kan inspirere til videre læsning, når du har læst alt af din yndlingsforfatter.

Se den fulde vejledning på ekurser.nu

Arkiv for dansk litteratur
ADL er er website for den klassiske danske litteratur. Værkerne findes i fuldtekst. Tekster såvel som forfattere sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng. ADL udarbejdes af Det kongelige bibliotek og Det danske sprog- og litteraturselskab.

Dansk Litteraturhistorisk bibliografi
Dansk Litteraturhistorisk Bibliografi er en database over, hvad der er udgivet om dansk litteratur og danske forfattere. Dansk litteraturhistorisk bibliografi henviser til bøger, tidsskriftartikler og dele af bøger om danske forfatterskaber.
Læs mere her
Søgetip: vælg Dansk litteraturhistorisk bibliografi i dropdownmenuen.

Dansk litteraturs historie
Dansk litteraturs historie er udgivet i i bogform i perioden 2007-2009, og dækker den danske litteratur fra 1100 til 2000. Hele værket er tilgængeligt på Den store Danskes website.

Sparknotes
Et website med analyser og handlingsreferater af ca. 500 klassiske og nyklassiske værker fra Homers Illiaden til J.K. Rowlings Harry Potter.
Især kan fremhæves afsnittet om Shakespeare, No fear Shakespeare. Her finder du også de fleste skuespil i fuldtekst, både i den originale udgave og i en udgave på nutidsengelsk.
Sparknotes' beskriver sin målgruppe som studerende i alderen 13-24, men litteraturanalyser og handlingsreferater kan bruges af alle læseinteresserede.

Se flere muligheder her E-materialer for læseheste

 

Spørg biblioteket