Litteratur - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om litteratur på internettet. Se nogle af dem her.

Oversigt over sider om litteratur

Litteratursiden

Litteratursiden indeholder nyheder, artikler, aktuelle emner og blogindlæg. Der er en temainddeling i Bøger, forfattere og temaer, hvor der f.eks. hver måned publiceres et nyt tema. Brug søgefunktionen, hvis du f.eks. vil have overblik over et helt forfatterskab eller finde anmeldelser og analyser af et værk. Litteratursidens skribentgruppe består af kritikere, forskere, redaktører, bibliotekarer, forfattere, journalister og kulturpersonligheder. 

Se vejledning til Litteratursiden på ekurser.nu

Arkiv for dansk litteratur

ADL er et website for den klassiske danske litteratur. Værkerne findes i fuldtekst. Tekster og forfattere sættes i en litteraturhistorisk sammenhæng. ADL gennemgår forskellige litterære perioder fra 1700-1920.  ADL udarbejdes af Det kongelige bibliotek og Det danske sprog- og litteraturselskab.

Dansk litteraturs historie

Dansk litteraturs historie er udgivet i bogform i perioden 2007-2009, og dækker den danske litteratur fra 1100 til 2000. Hele værket er tilgængeligt på Den store Danskes website.

Sparknotes

Et website med analyser og handlingsreferater af ca. 500 klassiske og nyklassiske værker fra Homers Illiaden til J.K. Rowlings Harry Potter.
Især kan fremhæves afsnittet om Shakespeare, No fear Shakespeare. Her finder du også de fleste skuespil i fuldtekst, både i den originale udgave og i en udgave på nutidsengelsk.
Sparknotes' beskriver sin målgruppe som studerende i alderen 13-24, men litteraturanalyser og handlingsreferater kan bruges af alle læseinteresserede.