Musik - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Gode sider om musik på internettet.

IMSLP - International Music Score Library Project
International samling af public domain partiturer. D.v.s. partiturer/noder, som ikke er omfattet af ophavsret, og som derfor frit kan benyttes online eller downloades.
IMSLP er en omfattende samling af noder til klassisk musik, oprettet af frivillige.
Du kan søge på komponist, periode og instrument.