Musik - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Gode sider om musik på internettet. Se nogle af dem her.

 

IMSLP - International Music Score Library Project
International samling af public domain partiturer. D.v.s. partiturer/noder, som ikke er omfattet af ophavsret, og som derfor frit kan benyttes online eller downloades.
IMSLP er en omfattende samling af noder til klassisk musik, oprettet af frivillige.
Du kan søge på komponist, periode og instrument.

Musik & Forskning - Danish musicology online (DMO)
Årbog for Musikvidenskabeligt Institut ved Københavns Institut, udkommet 1975-2007. Indeholder artikler af forskere ansat ved eller tilknyttet instituttet. Desuden oversigter over årets bedømte specialer samt, indtil 2004 inkl., referater af en del specialer.

 

 

 

Spørg biblioteket