Naturvidenskab - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode sider om naturvidenskab på internet. Se nogle af dem her.

 

Min.medicin.dk
Letlæste artikler om sygdomme og medicin. Gennemgår godkendte lægemidler på det danske marked.Udgiver: Dansk Lægemiddel Information

Netdoktor
Populær hjemmeside om diverse sygdomme. Mulighed for at stille spørgsmål. Skrevet af læger og journalister. Udgiver:Netdoktor Media.

Sundhed.dk
Det danske sundhedsvæsens hjemmeside om sygdomme og forebyggelse af sygdomme. Udgivet af Danske regioner og Ministeriet for Sundhed og Ældre.

Videnskab.dk
Lettilgængelige artikler om nye forskningsresultater på naturvidenskabsområdet. Udgiver:Redaktionsgruppen, videnskab.dk.

frida.fooddata.dk
Fødevaredatabanken. Elektronisk fortsættelse af "Levnedsmiddeltabeller". Udgiver:Fødevareinstituttet ved Danmarks Tekniske Universitet.