Ordbøger og sprog - søg videre på nettet

Adgang
Hjemmefra
Der er mange gode ordbøger, sprogkurser og andre sprog-resurser på internettet. Se nogle af dem her.

Dansk

Den Danske Ordbog
Ordbogen beskriver det moderne sprog og opdateres løbende med nye artikler. Udgives af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Gammeldansk Ordbog
Gammeldansk Ordbog er en ordbog over middelalderens danske sprog. Den dækker perioden fra ca. 1100 til 1515.
Mange af teksterne på sitet middelaldertekster.dk er sammenkoblet med ordbogen, og gør hermed datidens tekster tilgængelig for forskere, studerende og almindeligt interesserede.

Ordbog over det danske Sprog
Den største ordbog, der er lavet over dansk. Beskriver ordforrådet ca. 1700-1950. Også god til ords historie og til citater.

Retskrivningsordbogen
Den officielle danske retskrivning fra Dansk Sprognævn.

Sproget.dk
Her findes bl.a. de danske retskrivningsregler. Desuden artikler om mange sproglige temaer.

Dansk for udlændinge

Online Dansk
Dansk for begyndere udarbejdet af undervisningsministeriet, især for udenlandske arbejdstagere. Kan bruges som selvstudium, mens man venter på at få undervisning. I materialet indgår oplysninger om det danske  samfund.

Dansk her og nu
Dansk for begyndere, især for udlændinge, der kan lidt dansk, eller har en dansktalende hjælper. Med online grammatikøvelser. Med ordlister til engelsk, polsk og tysk.

Online Danskundervisning
Undervisningsministeriet har udarbejdet denne oversigt over online-danskkurser, som kan benyttes, mens man venter på at komme på et egentligt kursus.

Engelsk

Wordsmyth
Amerikansk-engelsk ordbog med mange funktioner. Opgiver beslægtede ord såvel betydnings- som stavemæssigt. Brug den hvis du ikke har mulighed for at bruge nogle af de ordbøger, der kræver login fra dit lokale bibliotek.

Oxford dictionary

Italiensk

Grande Dizionario Italiano
Betydningsordbog udgivet af det italienske forlag Hoepli. Nem at bruge. Men med mange reklamer.

Fransk

Larousse
Stor fransk ordbog med definitioner, forklaringer, citater o.m.a. Larousse er ORDBOGEN over fransk sprog.
Larousse.fr findes også to-sprogsordbøger samt den anerkendte Encyclopédie Larousse.

Norsk

Bokmålsordboka og Nynorskordboka
Udarbejdet af Avdeling for leksikografi ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) i Oslo og Språkrådet. Betydnings- og retskrivningsordbog for både bokmål og retskrivning.

Spansk

Diccionario de la lengua española
Spansk-spansk ordbog udgivet af Real Academia Española, som er den autoritative institution vedr. spansk sprog. Forklarer betydning, viser ordsammenhæng, m.m.
Real Academia Española har også udgivet en forenklet udgave af denne ordbog, som er meget anvendelig  Diccionario esencial.

Svensk

Svenska Akademiens Ordbok
Stor historisk ordbog over svensk sprog fra 1500-tallet til nu. Udgives af det Svenska Akademien.

Svenska Akademiens ordlista
Svensk retskrivningsordbog, ligeledes udgivet af Svenska Akademien:
Bemærk: næstnyeste udgave fra 2006. Nyeste udgave fra 2015 er endnu ikke tilgængelig online.

Tysk

Duden online
Stor tysk-tysk online-ordbog fra velrenommeret ordbogsforlag. Grundige betydningsforklaringer og grammatiske forklaringer.
Med Textprüfung kan man få prøvet såvel stavemåde som grammatik af.

Andre sprog-resurser

Ethnologue -Languages of the world
Fortegnelse over og beskrivelse af alverdens sprog. Der kan søges på det enkelte sprog, på land og på region. Udgives af den internationale sprogorganisation SIL International.

Lær sprog

bab.la
Sprogportalen bab.la er en gratis online platform for personer, der gerne vil lære et sprog eller pudse sprogfærdighederne af. Siden har 44 ordbøger på 28 sprog, blogindlæg om livet i udlandet, sprogspil, quizzer, bøjning af verber på 12 sprog, fraseordbøger til universitet, forretninger eller rejser samt en praktikportal.

Duolingo
28  gratis sprogkurser fra basale til mere avancerede kurser. Man kan indlede med en test for at indplacere sig niveaumæssigt. Der er både øvelser i at tale og skrive (oversættelser) Kan bruges på pc, tablets og mobiltelefoner. Der er ikke kurser, hvor kildesproget er dansk, så kurserne kræver at man kan engelsk eller et andet kildesprog i forvejen.