Oxford English Dictionary

Adgang
Hjemmefra
Oxford English Dictionary (OED) er ordbogen over alle ordbøger og bredt anerkendt som den accepterede autoritet på det engelske sprogområde.Her finder man 600.000 opslagsord med betydning, etymologi (oprindelseshistorie) og udtale og forsynet med citater fra en lang række kilder

I Oxford English Dictionary,  finder  man både  den nutidige betydning OG historien bag  hvert enkelt ord - beriget med tidslinjer. 3 millioner citater fra hele det engelske sprogområde og fra mange forskelligartede kilder er med til at perspektivere brugen og betydningen af ordene. Et sindrigt søgesystem gør det muligt at  foretage en lang række egentlige studier af det engelske sprog. Hyppige opdateringer og større revisioner sørger for, at den 150 år gamle ordbog er så sprællevende og frisk, som da den første gang så dagens lys. 

Materialer
Spørg biblioteket