Ugeskrift for Retsvæsen

Adgang
Kun fra Hovedbiblioteket
Domme fra Højesteret, Vestre og Østre Landsret og Sø- og handelsretten

På grund af gulvrenovering er hovedbibliotekets 1. + 3. sal lukket til og med 10. januar. Der er desværre ikke mulighed for at benytte Ugeskrift for Retsvæsen i den periode.

NB: Kan kun benyttes i den betjente åbningstid.
Login kræver password - spørg bibliotekaren.

Karnov inclusive Ugeskrift for Retsvæsen kan kun benyttes af den samme bruger 1 time pr. dag

Når du har fået adgang til Karnov, som Ugeskrift for Retsvæsen er en del af skal du vælge Ugeskrift for Retsvæsen øverst/midtpå i skærmbilledet. 

Ugeskrift for Retsvæsen (UfR) er hovedkilden til danske retsafgørelser og bringer alle domme fra Højesteret, et udvalg af landsretsdomme og domme afsagt af Sø- og Handelsretten. 

Ugeskriftet indeholder en litterær del B, hvor der findes artikler om juridiske emner. 

Indeholdt i databasen er også historiske domme og Folketingets Ombudsmands afgørelser.