FAQ for Generel info

 • Generel info

  Glemte sager

  Har du glemt noget på biblioteket, så spørg hos Bibliotekaren eller Borgerservice

 • Generel info

  Indmeldelse

  Læs hvordan du bliver oprettet som låner i Københavns Biblioteker og får en pinkode.

 • Generel info

  Print, Scan & Kopi

  For at gøre det så nemt som muligt at kopiere, scanne og printe på bibliotekerne i København, har vi anskaffet en fælles kopi- og printløsning. Man kan også printe, scanne og kopiere i den selvbetjente åbningstid.

 • Generel info

  Reglement

  Københavns Biblioteker er en kommunal institution, og den almindelige brug af biblioteket er gratis. For at så mange som muligt kan få glæde af bibliotekets tilbud, er der fastsat nogle regler for biblioteksbenyttelsen. Som bruger har du pligt til at holde dig bekendt med og efterleve de til enhver tid gældende regler.

Spørg biblioteket