Glemte sager

Har du glemt noget på biblioteket, så spørg hos Bibliotekaren eller Borgerservice


Retningslinjerne for håndtering af glemte sager er:


  1. Sygesikringsbeviser - sendes til adressen
  2. Opholdstilladelser – sendes til Udlændingestyrelsen
  3. Kreditkort og rejsekort  - klippes over efter 24 timer
  4. Andre kort, f.eks.studiekort, gemmes i 14 dage og klippes herefter over
  5. Mobiler, tablets og tilbehør hertil opbevares og sendes til Hittegodskontoret efter ca. 14 dage
  6. Tøj, tasker, paraplyer, smykker  m.m., der skønnes at være uden større værdi, opbevares ca. 14 dage og kasseres derefter. Genstande, der skønnes at være af større værdi, opbevares i 14 dage og sendes derefter til Hittegodskontoret

FAQ
Spørg biblioteket