Gebyr- og erstatningstakster

Når lånetiden overskrides betales følgende gebyrer:

 

Overskridelse Voksne fra 18 år Børn fra 0 - 17 år
1 - 7 dage 20 kr. 10 kr.
8 - 30 dage 120 kr. 55 kr.
Over 30 dage 230 kr. 120 kr.
 • Taksterne gælder både for materialer med en normal lånetid på 28 dage og for materialer, der har kortere lånetid.
 • Biblioteket sender en hjemkaldelse 10 dage efter lånetidens udløb til lånere, der er tilmeldt sms- og/eller mail-service.
 • 31 dage efter lånetidens udløb betragtes det lånte som bortkommet og biblioteket sender derfor en regning.
 • Udover erstatningsbeløbet betales gebyr for overskridelse af lånetiden.

 


Erstatning:

 • Beskadigede eller bortkomne materialer skal erstattes med reparations- eller genanskaffelsespris.
 • Blu-ray, dvd'er, cd-rom'er mv. er licensbelagte for at kunne udlånes, derfor skal der udover erstatningsprisen betales for udgifter til dækning af evt. licensrettigheder.
 • Udover erstatningsbeløbet skal der betales 90 kr. pr. materialeenhed til dækning af klargøring.
 • Hvis den reelle genanskaffelsespris ikke kan fremskaffes benyttes følgende standardpriser:

 

Standardpriser ved erstatning:  
Bog 255 kr.
Tegneserie 85 kr.
Tidsskrift 85 kr.
Sammensatte materialer (bog med cd, sprogkurser uden video/cd-rom/dvd) 560 kr.
Lydbøger pr. cd eller mp3 210 kr.
Konsolspil, pc-spil og cd-rom 665 kr.
Musik - cd 180 kr.
Film 460 kr.
Øvrige materialer 255 kr.
 • Der gælder særlige regler for materialer lånt fra andre biblioteker uden for Københavns Kommune. 

 

Øvrige takster

 • Priser på telefax, fotokopiering, print mm. oplyses på bibliotek.kk.dk.

 

Opkrævning via Økonomiforvaltningen

 • Omkostninger udgør morarenter samt 250 kr. pr. rykkerskrivelse.
 • Er sagen sendt til tvangsinddrivelse i SKAT, påløber der omkostninger efter gældende regler.

 

Klagemuligheder

Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, kan du klage skriftligt direkte til biblioteket.

Bibliotekets svar eller afgørelse kan ankes skriftligt til:

Kultur- og Forvaltningen
Biblioteksudvikling & Hovedbibliotek
Krystalgade 15
1172 København K
E-mail: bibliotek@kff.kk.dk

Vil du sende din henvendelse som sikker post med NemID, kan du finde et link til adressen på bibliotek.kk.dk/feedback.

 

Find flere informationer og servicemeddelelser på Københavns Bibliotekers hjemmeside: bibliotek.kk.dk

Du kan printe taksterne her:

- Regler og takster

 

Kontaktet Biblioteket Online 3366 3000
FAQ
Spørg biblioteket