Indmeldelse

Læs hvordan du bliver oprettet som låner i Københavns Biblioteker og får en pinkode.
 • Bliv låner ved hjælp af NemID
  Alle over 18 år kan oprette sig selv som lånere i Københavns Biblioteker og i løbet af 20 sekunder få adgang til alle vores materialer og vores digitale tilbud. Det eneste det kræver er NemID. Når man er oprettet, logger man på hjemmesiden med sit cpr. nr. og den pinkode, man selv har valgt. Her opretter du dig
  Bemærk dog, at borgere bosat udenfor Københavns kommune har ikke adgang til e-materialer.
 • Indmeldelse af børn kræver stadig fremmøde på biblioteket - indtil videre
  Muligheden for, at børn og unge kan oprette sig selv som lånere, mangler stadig. Den nuværende løsning giver unge ned til 15 år mulighed for at oprette sig som lånere, hvis de har NemID. Men efterfølgende skal låneroprettelsen efterbehandles manuelt, da indmeldelsen efter gældende lovgivning kræver underskrift fra forældre eller værge. 
 • Overskridelse af lånetiden
  • Overskrides lånetiden, skal der betales gebyr efter gældende takst, også selvom du ikke har modtaget en påmindelse eller hjemkaldelse.
  • Biblioteket påtager sig ikke ansvaret for eventuelle gebyrer opstået i den selvbetjente åbningstid, for eksempel ved manglende adgang på grund af defekt sundhedskort.
 • Du kan også
  møde personligt op på et af vores biblioteker og vise sundhedskort suppleret med anden legitimation, så vidt muligt med billede.
 • Når du melder dig ind som låner
  vælger du selv en pinkode. Den skal du bruge sammen med dit sundhedskort/ lånerkort, når du skal låne. Du låner eller afleverer materialerne ved selvbetjeningsautomaterne.
 • Børn og Unge
  For børn og unge under 18 år kræves, at en af forældrene underskriver en indmeldelsesblanket. Husk at medbringe barnets sundhedskort og læs reglementet.
  - Indmeldelsesblanket for børn​ 
 •  -indmeldelsesblanket for børn på engelsk/UK
 • Værnepligtige og udlændinge
  Værnepligtige og udlændige i Danmark skal vise enten pas, kørekort, diplomatkort, militærkort, asylansøgerkort eller white card.
 • Firmaer og institutioner
  For firmaer og institutioner gælder særlige regler.
  - Indmeldelsesblanket for firmaer og institutioner
 • Slettet fra lånerregister
  Hvis du ikke har lånt materialer på biblioteket i 2 år, bliver du automatisk slettet af lånerregistret. Hvis du igen ønsker at låne, skal du indmeldes på ny.

 

Kontaktet Biblioteket Online 3366 3000
FAQ
Spørg biblioteket