Fornyelse

Du kan forny dine lån via hjemmesiden og app.

Hvorfor kan materialet ikke fornys?

  • Lån kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringsfrist.
  • Materialet er bestilt af andre lånere.
  • Et lån kan fornyes maksimalt 2 gange den normale lånetid for det pågældende materiale.
  • Hvis materialet er et fjernlån (materiale bestilt fra en anden kommune)  I så fald skal du kontakte det bibliotek, som har skaffet materialet til dig, for at høre om det alligevel kan lade sig gøre at forny lånet.

Særlige forhold ved fornyelser:

  • Ved telefonfornyelser og fornyelser via bibliotek.kk.dk udstedes der ikke kvittering, og bibliotekssystemets registrering er gældende.  Du kan se din status på hjemmesiden og i appen.
  • Fornyelse kan ske i alle bibliotekerne – ikke kun der hvor materialet er lånt.

Sådan fornyer du på hjemmesiden:

Du skal logge ind på bibliotekets hjemmeside, så du får adgang til dine låneroplysninger.

  • Når du er logget ind får du adgang til din lånerstatus. Klik på den røde bjælke Lån - så kommer du til en oversigt over, hvad du har lånt på biblioteket. Øverst ser du eventuelle lån, som har overskredet seneste afleveringsdato, og derefter følger resten af dine lån.
  • For at forny et lån skal du sætte et flueben i den firkantede tjekboks ud for lånet og klikke på Forny valgte. Du kan forny alle dine lån ved at klikke på Forny alle. Du har kun mulighed for at forny et lån 2 gange. Hvis du får brug for endnu en låneperiode, bliver du nødt til at aflevere materialet på dit lokale bibliotek, hvorefter du kan låne det på ny.

Hvorfor kan materialet ikke fornys?
Hvis et materiale ikke kan fornys, vil du få vist en gul bjælke med titlen 'Materialet kan ikke fornys'. Det betyder oftest, at der står andre brugere i kø eller at du allerede har fornyet dit materiale to gange. Et lån kan tidligst fornyes 7 dage før afleveringfrist.

Hvis du fornyer for sent
Hvis lånetiden for de materialer, du har lånt, bliver overskredet, vil du blive pålagt et gebyr. Du kan se bibliotekets gebyrtakster her.

Hvis du har problemer med at forny
Oplever du problemer med at forny dine lån, er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek, som vil hjælpe dig med at forny.

Særligt ved fjernlån

Et fjernlån er et materiale, som skaffes hjem fra et bibliotek uden for Københavns Biblioteker. Fornyelse af fjernlån kan ske i den udstrækning, oprindelsesbiblioteket tillader det, dog maksimalt i 2 ekstra låneperioder, og kun såfremt fornyelse foretages rettidigt. Hvis fornyelse af fjernlånet afvises af långivende bibliotek,  bliver der sendt en meddelelse om, at lånet har fået en ny afleveringsdato 14 dage efter fornyelse er forsøgt foretaget overfor långivende bibliotek. 

Fornyelse af fjernlån sker med forbehold:
Oprindelsesbiblioteket kan vælge at hjemkalde, hvis materialet er reserveret af anden låner.
Hvis dette sker vil du modtage en mail med en ny afleveringsdato.
Et fjernlån, som er lånt på et af Københavns Biblioteker, skal altid afleveres på et af Københavns Biblioteker. 

Kontaktet Biblioteket Online  3366 3000
FAQ
Spørg biblioteket