Du er her

Klagemulighed

Hvis du er utilfreds med dit biblioteks service, kan du klage skriftligt direkte til biblioteket


Bibliotekets svar eller afgørelse kan du anke skriftligt til:

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Biblioteksudvikling & Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K
Kontakt Københavns Biblioteker via mail