Du er her

Få notifikationer fra biblioteket

Biblioteket sender ikke længere notifikationer som fysisk post. Du kan få notifikationer via mail, SMS og vores app.

Du kan få disse beskeder elektronisk:

  • Hvornår dine reserveringer er klar til afhentning.
     
  • Påmindelse tre dage inden dine lån udlløber.
     
  • Besked om hjemkaldelse af materialer 10 dage efter lånetidens udløb.