Mindetavle for de danske jøders redning 1943

Bispebjerg Hospital. Tavle til mine om, at danske jøder i 1943 blev skjult på Bispebjerg Hospital som patienter med falsk identitet.

Mindetavle på rødstensmur mellem en grøn dør og et vindue

Tekst på tavlen: "BETH ISRAEL MEDICAL CENTER I NEW YORK HILSER / OG HYLDER BISPEBJERG HOSPITAL I KØBENHAVN, / ET MIDTPUNKT FOR REDNINGEN AF TUSINDER AF DANSKE JØDER / I OKTOBER 1943. VI BEUNDRER DEN / MENNESKEKÆRLIGHED, DET MOD OG DEN OPOFRENDE INDSATS, / DER BLEV UDVIST AF LÆGER, SYGEPLEJERSKER / OG HOSPITALETS ØVRIGE MEDARBEJDERE."

Den 9. april 1940 besatte tyske tropper Danmark. Der ydes ikke meget modstand og regeringen indgår i et samarbejde med besættelsesmagten. På trods af nazisterne stærke antisemitiske program, lykkedes det derfor at undgå deportation af de danske jøder.

Efter stigende uroligheder, sabotage og en generalstrejke bryder samarbejdspolitikken sammen i august 1943. Natten til den 2. oktober starter jødeaktionen, hvor nazisterne ønskede at arrestere alle danske jøder for et deportere dem til koncentrationslejre i Tyskland.
Inden da, havde den tyskeren Werner Best, via G.F. Duckwitz, ladet besked herom gå videre til de danske socialdemokraters leder Han Hedtoft. Herfra var advarslen videregivet til mosaiske Trossamfund i København.

Jøderne gik under jorden og en storstilet indsat gik i gang for at få dem sejlet over Øresund til det frie Sverige. Sygehusene, herunder Bispebjerg Hospital, blev et vigtigt opsamlingssteder. Ca. 2.000 flygtninge kom omkring Bispebjerg Hospital i oktoberdagene 1943.
(Kilde: En mur af mennesker. Tiderne Skifter, 1993. 130 sider.)

"Bispebjerg Hospital tog aktivt del i modstandskampen under besættelsen. Bladet Frit Danmark blev duplikeret i en kælder under BBH. Og mange af hospitalets læger og sygeplejersker var med til at behandle og skjule sårede sabotører, kurerer og andre eftersøgte. I 1943 spillede hospitalet en central rolle som skjule- og udslusningssted for jøder på flugt."
(Citat: Bispebjerg Hospital)

Jødeaktionen på Den store danske
"Jødeaktionen, Tysklands forsøg på 1.-2. oktober 1943 at deportere de danske jøder som led i nazisternes mord på de europæiske jøder under 2. Verdenskrig."