Husorden på Københavns Biblioteker

Velkommen på biblioteket. Biblioteket er et kultur- og læringshus og skal benyttes som sådant. Biblioteket er videoovervåget. Ordensreglerne nedenfor og personalets henstillinger skal følges.
 • Ophold på biblioteket må ikke være til gene for andre. Vis hensyn og
        ryd op efter dig.
 • Brug af biblioteket sker på eget ansvar.
 • Det er ikke tilladt at ryge herunder E-cigaretter, sove, eller være påvirket af alkohol og andre rusmidler.
 • Kæledyr må ikke medbringes.
 • Søge-pc’er må kun bruges til søgning i biblioteksbaser.
 • Internet-pc’er og det trådløse netværk skal benyttes i
        overensstemmelse med bibliotekets almene formål: oplysning,
        uddannelse og kulturel aktivitet. Søgning i ulovligt materiale eller
        eksponering af pornografiske eller meget voldelige billeder falder
        uden for bibliotekets formål.
 • Personalet er bemyndiget til at bortvise og/eller give karantæne til en
        bruger ved trusler og voldelig adfærd, groft sprogbrug og når
        ordensreglerne ikke overholdes.
 • Politiet tilkaldes om nødvendigt med henblik på sikring af den
        offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige
        sikkerhed.
 • Hærværk og tyveri meldes altid til politiet og medfører krav om
        erstatning.
   

Særligt i forbindelse med selvbetjent åbningstid

 • Der er adgang for alle over 15 år med sundhedskort. Scan det gule
        sundhedskort i kortlæseren ved indgangen for at få adgang.
 • Sundhedskort skal forevises på forlangende. Fremvises dette ikke, kan
        bortvisning finde sted.
 • Børn og unge under 15 år skal følges med en person, der har adgang.
        Vedkommende har ansvaret og må ikke efterlade børnene på
        biblioteket.
 • Det er ikke tilladt at lukke andre med ind på biblioteket. Dog kan
        handicappede medbringe hjælper/ledsager.
 • Vinduer og branddøre må ikke åbnes.
 • Biblioteket skal forlades efter højtalerbesked om lukketid.
 • Ved helligdage og særlige lejligheder kan der være begrænset adgang
        eller lukket. Det vil fremgå af hjemmesiden og af opslag.

 

Bibliotekschefen