Fælleslæsningsklubben

Fælleslæsningsklubben mødes én gang om ugen hver onsdag kl. 11:00-12:30.

Vi læser højt og diskuterer det læste. Det er litteraturformidler Anja Brygmann, som finder noveller og digte og læser højt. Alle kan være med, både læsevante og de mere tilbageholdende. Anja er uddannet læseguide hos Læseforeningen i metoden Guidet fælleslæsning.  

Læsegruppen er pt. fyldt op, men vil du gerne på venteliste, er du velkommen til at kontakte litteraturformidler Anja Brygmann på gu8a@kk.dk 

Sidste gang før jul er onsdag d. 11. dec. Vi starter op i 2020 onsdag d. 8. januar.