Den Feministiske Skriveklub

Skriveklubben mødes en gang om måneden på Hovedbiblioteket, i Ditlevsen-zonen på 4.sal

Skriveklubben er en mulighed for at komme dybere ind i de emner, som diskuteres i Den Feministiske Læseklub, fx: Kvinder uden mænd, det mandlige blik på kvinder i litteraturen, hekse og spiritualitet mm. 

Skriveklubben mødes en gang om måneden. Forud for mødet har deltagere fremsendt deres tekster på maks 2 normal sider. Hver deltager tildeles en anden deltagers tekst, og præsenterer tanker og overvejelser om denne tekst på mødet. 
Skriveklubben er uformel, på den måde, at ingen af dens deltagere er særligt kvalificerede til at bedømme litterære tekster. Al feedback beror derfor på den subjektive oplevelse af teksten - vi stræber efter at være nysgerrige på hinandens tekster, ikke korrigerende. 

Vi mødes første gang d. 29 januar kl. 17.30-19.30 i Tove Ditlevsen Zonen.

 

Meld dig til ved at skrive til denfeministiskelaeseklub@gmail.com