Francis Beckett (1868 - 1943), kunsthistoriker og dr. phil., udgav bogen om Københavns Rådhus tre år efter, at Rådhuset stod færdigt i 1905.

Bogen indeholder en rigdom af oplysninger og detaljer samt billeder fra Martin Nyrops fantastiske bygningsværk gjort tilgængelige for et stort publikum.

Bogen er scannet i 2005 og ligger tilgængelig som pdf-filer.

Københavns Biblioteker - Krystalgade 15 - 1172 København K - Tlf: 3366 3000 - Mail: bibliotek@kff.kk.dk
Borgerservice - Tlf: 3366 3366
Spørg biblioteket