Francis Beckett: Københavns Rådhus

Københavns Raadhus, opført 1893-1905. Autoriseret udgave af Francis Beckett. Bang, 1908. Bogen i pdf-format.

Francis Beckett (1868 - 1943), kunsthistoriker og dr. phil., udgav bogen om Københavns Rådhus tre år efter, at Rådhuset stod færdigt i 1905.

Bogen indeholder en rigdom af oplysninger og detaljer samt billeder fra Martin Nyrops fantastiske bygningsværk gjort tilgængelige for et stort publikum.

Bogen er scannet i 2005 og ligger tilgængelig som pdf-filer.