Klagevejledning

Er du utilfreds:
  • over gebyr og/eller erstatning
  • med service på Hovedbiblioteket eller et lokalbibliotek
  • over forhold på Københavns Biblioteker generelt

 
så kan du sende en skriftlig klage til:

bibliotek@kff.kk.dk 
eller
send sikker e-mail med NemID

Du kan også sende en skriftlig klage direkte til dit lokale bibliotek. Her finder du oversigt over bibliotekernes postadresser.

  
Anke over bibliotekets svar, afgørelse eller redegørelse

Hvis du er utilfreds med bibliotekets svar, afgørelse eller redegørelse, kan denne ankes skriftligt til:

bibliotek@kff.kk.dk 
eller
send sikker mail med NemID

eller

Kultur- og Fritidsforvaltningen
Att.: Bibliotekssamarbejde
Krystalgade 15
1172 København K

Du har krav på et svar på din klage/anke inden 10 dage.

Spørg biblioteket