Sikkerhed

Værn om sikkerhed og privatliv

Som med internettet generelt  bør man ved brug af Google tænke på sikkerhed og privatliv. Især hvad angår email, kalenderaftaler, videoer, fotoer, hvem man ringer til via Google Talk og beskeder man lægger. Googles sikkerhedsforhold mv. findes her:


Google-søgninger bliver som i alle søgemaskiner gemt i logdata. Man kan se udvalgte data herfra på Webhistorie. Google sletter eller anonymiserer data efter 9 måneder. Det betyder at der ikke længere er nogen sammenhæng mellem brugerens ip-adresse og logs.

Man kan slette sine data i computerens browser og i Webhistorik. Google giver en række råd til hvad man kan gøre.

Man bør overveje hvad man vil offentliggøre i Google Dokumenter, Google+ Foto, Webhistorie og andre steder. Mange af Googles tjenester har afklikningsmuligheder for opbevaring af logs. Gå ind i Indstillinger i de enkelte services. Dette vil mindske brugbarheden i tilpassede søgninger, men det er prisen for mere privathed.

Gmail bruger som standard krypterring med med SSL. Hvis vil slå den fra, skal man kigge under Indstilinger og Generelt under Browserforbindelse. Her skal man vælge "Brug ikke altid https".

Google har lavet en side, Værd at vide med overblik over sikkerhed,  data mm.

Læs mere:


Tilbage til Google-Guide.